Indsatser

Kontaktperson til ung

Børn og unge, der har brug for støtte til fastholdelse af skole- og uddannelsesforløb samt arbejdsmarkedet.

Familiepakken

Børn og unge, hvor det vurderes, at der er behov for ekstra støtte ift. en mere indgribende foranstaltning. Familier med et ønske og behov for støtte i varetagelsen af deres børns/unges trivsel. Børn og unge hvor konfliktniveauet i hjemmet er højt.

Høj-risiko-sager

Sager hvor det vurderes at der skal iværksættes en fleksibel og intensiv foranstaltning. Det kan være sager som udspringer af personfarlig kriminalitet, social kontrol, kulturel/religiøs overbevisnings-udfordringer, psykisk sygdom, stof/alkohol misbrug ol.

Se Novusvia's grundtanker

Vision

Vores vision er at møde unge med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Vi tænker helhed i opgaveløsningen og vi forsøger at gøre en forskel vha. en åben og tillidsfuld pædagogisk tilgang.

Strategi

I tæt forældresamarbejde skaber familiekonsulenterne rammerne for, at børn og unge kan få en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.

Mål

Vores mission er at tilbyde unge en håndsrækning i tilegnelsen af faglige, sociale og personlige kompetencer, der udgør en god og aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund.Se vores reklamefilm

Vil du se hvem står bag Novusvia?

Eller vil du måske se sjove facts om Novusvia?

Vi har tilsammen over 30 års erfaring inden for det socialpædagogiske felt og vi bestræber os på at møde vores unge, familier og samarbejdspartnere med nedenstående begreber, fordi de betyder noget for os!

  • Respekt
  • Tillid
  • Ligeværdighed
  • Dialog
  • Nytænkning
Signs of Safety
92%
LØFT - Løsningsfokuseret tilgang
95%
Konflikthåndtering
87%
TPF - Tæt på familien
97%

Novusvia’s ledelse

Afholdte møder
134
Skrevne opfølgninger
178
Gennemførte kurser
64
Glade kunder/borgere
78

“Skudsikkervest, våben, stoffer og ingen uddannelse, det var mit liv før Novusvia. Det gamle liv er byttet ud med HF-enkeltfag, lektier og kæreste. Det er en ligeså travl hverdag, men det et trygt og bedre liv”

Mathias, 22 år

“Jeg havde mange konflikter med min familie pga. min religion og kultur. Mine problemer er ikke forsvundet helt, men jeg har i dag lært at tage mine kampe med omhu”

Amarah, 19 år

“Min søn spillede computer 6-7 timer, hver dag. Novusvia ændrede dette billede i løbet af få måneder. Noget som jeg aldrig turde at drømme om”

Pernille, 37 år

“Jeg fik hjælp til at komme mere i skole, fordi jeg havde meget fravær. De fandt også en ny fritidsklub som jeg stadig går i”

Mads, 13 år

“Troede aldrig at de ville tage telefonen kl. 01:30, men det gjorde de. De hentede mig på bøhlandet og kørte mig hjem”

Kareeem, 16 år

“Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor jeg havde havnet hvis ikke jeg havde fået hjælp af dem!”

Sarah, 17 år

“De var dér for os i tykt og tyndt”

Abdel, 57 år

Kontakt

Felter der er markeret med * skal udfyldes